Pohjois-Suomen jaosto

Jaoston toimikunta

 

Kostia Järviaho, puheenjohtaja/sihteeri  p. 050 5709743  sp.  kostia.jarviaho(at)gmail.com

Veikko Kettunen, varapuheenjohtaja 0400 285175 sp. veksi(at)dnainternet.net

Reijo Verronen, rahastonhoitaja p. 0400 161286 sp. reijo.verronen(at)dnainternet.net

Markku Kokkola, jäsen, markku.kokkola(at)gmail.com

Jouko Järvenpää, jäsen, jokkeri.jarvenpaa(at)gmail.com

(päivitetty 8.3.-16 KJ/hk)

Pohjois-Suomen jaoston "Jäsenkirje" 28.05.2019 tiedoksi jäsenistölle.

 

E-SENIORIT ry Pohjois-Suomen jaosto

 

                             JÄSENKIRJE

 

E-seniorit ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 13.5.2019 Turussa. Tämä kokous oli samalla Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liitto ry:n perustamisen 100 vuotisen toiminnan juhlakokous. E-Seniorit ry:n toiminta on jatkumoa OLL:n toiminnalle. Se jatkaa niiden perinteiden pohjalta, mille Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liiton toiminta aikoinaan perustui. Osuustoiminta on se vakaa periaatteellinen pohja, jolla E-Seniorit ry toimii.

E-Seniorit ry on nyt julkaissut 100 toimintavuotta koskevan historiikin. Kirjoittajana tässä on jaostomme jäsen Markku Kokkola Kemistä. Markun työ oli vaativa, se vaati paljon ammattihenkilön osaamista eri lähteiden tutkimisessa. Tämä teos julkistettiin tuossa Turun kokouksessa. Teoksen eteen tehty työ on saanut paljon myönteistä huomiota.

Osuuskunta Tradeka tuki E-Seniorit ry:n. kautta tämän teoksen työtä ja niitä kustannuksia, joita yhdistyksellemme sen kokoomatyö ja kirjaksi painaminen aiheuttivat.

Yhdistyksemme 100 vuotisjuhlaa tuki taloudellisesti Osuuskunta Tradeka. Tähän kokoukseen osallistui noin 140 yhdistyksemme jäsentä aviopuolisoineen/seuralaisineen. Yhdistyksemme jäseniä kokoukseen osallistui 76.Kokouksen käytännön järjestelyistä vastasi Turussa toimiva E-Seniorit ry:n jaosto Jukka Sireenin johdolla. Osuuskunta Tradeka arvosti tätä kokoustamme suuresti, lähettämällä osuuskunnan edustajaksi hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltosen.Puheessaan Aaltonen korosti E-Seniorit ry:n jäsenten merkitystä myös osuustoiminnan aatteellisen työn jatkajana.

Yhdistyksemme tulos vuodelta 2018 oli tappiollinen – 563,54 euroa. Vuoden 2019 jäsenmaksuksi päätettiin 30,00 euroa/vuosi.Tradekan myöntämä 20,- euroa/jäsen toiminta-avustus käytetään juhlavuoden kustannuksiin, eikä sitä jaeta toiminta-avustuksena jaostoille.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Harri Nykänen, varapuheenjohtajaksi Jukka Sirèn ja hallituksen jäseniksi Harri Finer, Kostia Järviaho, Reijo Kiukkonen, Sinikka Malmiaho ja Seppo Sievänen.

Kokouksessa vaihtui myös yhdistyksemme puheenjohtaja. Noin kymmenen vuotta puheenjohtajanamme toiminut Reijo Kiukkonen luopui tehtävästään ja hänen työtään jatkaa Harri Nykänen Imatralta. Uusi puheenjohtaja korosti yhdistyksemme työn kannalta yhteistyön tärkeyttä Osuuskunta Tradekan kanssa.

 

Oulussa 28 pnä toukokuuta 2019

E-SENIORIT ry

Pohjois-Suomen jaosto

Kostia Järviaho

Puheenjohtaja/sihteeri

PDF-tiedostoSiwa osa1.pdf (10.6 MB)
Siwan tarina, osa 1 Jorma Tuukkasen haastatteluun perustuva ote Marjasinikka Väänäsen kirjasta ' Kaupan kynnysrahat', kustantaja Suomineito Productions 1999.
PDF-tiedostoSiwa osa2.pdf (7.6 MB)
Siwan tarinan jälkimmäinen osa